Posts by radoslava

 
 • Георги Пенчев

  МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА ЗАЩИТА НА МИГРИРАЩИТЕ ВИДОВЕ ДИВИ ЖИВОТНИ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИТЕ МНОГОСТРАННИ ДОГОВОРИ С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
 •  
 • ПРЕГЛЕД НА ОТМИНАЛИТЕ ПРАВНИ ГОДИШНИНИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

  Гл. ас. д-р Благой Делиев Годишнина от събития 260-ГОДИШНИНА ОТ НАПИСВАНЕТО НА ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА. Преоткриването на националната идентичност е задължителната съставка, за да бъде постигнато националното и държавно единство, необходимо […]

   
 •  
 • Благой Делиев

  ПРЕГЛЕД НА ОТМИНАЛИТЕ ПРАВНИ ГОДИШНИНИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

   
 •  
 • Борислав Цеков

  ЗА ФУНДАМЕНТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН МОДЕЛ

   
 •  
 • Христо Паунов

  ЗА КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО КАТО НАУКА И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

   
 •  
 • Благой Делиев

  РАЗВИТИЕ НА ПРИНЦИПА НА РАВЕНСТВО В ПРАКТИКАТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
 •  
 • Иванка Иванова

  СРАВНИТЕЛНОКОНСТИТУЦИОНЕН ПРЕГЛЕД НА СТАТУТА НА ПРОКУРОРИТЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

   
 •  
 • Ива Митева

  КРИТИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ ФИНАНСИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

   
 •  
 • Радослава Янкулова

  ТЕМПОРАЛНО ДЕЙСТВИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД СПРЯМО ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА

   
 •  
 • Деяна Марчева

  ПРОКУРАТУРАТА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НАКОНСТИТУЦИОННИТЕ ДЕБАТИ ПРЕЗ 1991 ГОДИНА

   
 •