Posts by radoslava

 
 • Благой Делиев

  СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА

   
 •  
 • Николай Драганов

  30 ГОДИНИ КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

   
 •  
 • Николита Вълева

  30 ГОДИНИ КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

   
 •  
 • Радослав Смаилов

  30 ГОДИНИ КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

   
 •  
 • Вероника Узунова

  ПОНЯТИЕ ЗА ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ – ПРАВНА ПРИРОДА

   
 •  
 • Георги Тушлеков

  ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПРИ ПРОМЯНА ВЪВ ФОРМАТА НА СЪУЧАСТИЕ

   
 •  
 • Поля Голева

  СВОБОДАТА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ПО СЛУЧАЙ СМЪРТ И ПРАВОТО НА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЗАПАЗЕНА ЧАСТ В СВЕТЛИНАТА НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО (Нови моменти в чуждестранните законодателства и теория)

   
 •  
 • Георги Пенчев

  ЕКОЛОГОПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
 •  
 • Деница Петрова, Станислава Михайлова

  ЗАЩИТА НА СВИДЕТЕЛИТЕ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФОРМИ

   
 •  
 • Габриела Райнова

  ЧАСТИЧНОТО ЦЕДИРАНЕ НА ВЗЕМАНЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕПРАВОМЕРНО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ?

   
 •