Posts by radoslava

 
 • Международен научен колоквиум за правото на мира и войната

  На 27-ми октомври тази година в Ректората на Пловдивския университет се проведе международно научно събитие на тема ,,Европа и правото на мира и войната“. Организаторите, екип от Юридическия факултет, посвещават […]

   
 •  
 • За сборника Правото в XXI век – предизвикателства и перспективи

  Сборникът е научно рецензирано издание, посветено на 30 годишнината от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет, отбелязана с множество събития през цялата 2022 година. Ключово от тях е едноименната […]

   
 •  
 • Мария Симеонова

  НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ В НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВАТА НА ОБВИНЯЕМИТЕ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

   
 •  
 • Радослава Янкулова

  ИЗБИРАТЕЛНАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ И ПСИХИЧНО ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ В КОНТЕКСТА НА ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

   
 •  
 • Велина Тодорова

  ПОСТАВЯНЕ НА РОДИТЕЛ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕТЕТО

   
 •  
 • Радослава Янкулова

  ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЯК ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

   
 •  
 • Годишнини на професори от Юридическия факултет

  В края на миналата и началото на настоящата година академичната общност на Юридическия факултет поднесе своите поздрави и най-добри пожелания на водещи учени от Факултета по повод на тяхната 60-годишнина. […]

   
 •  
 • Новоизлезли сборници с участие на колеги от Юридическия факултет

  Брак и отношения между съпрузите. Дискусионник по семейно право. Съставители Стоян Ставру, Димитър Топузов. Пловдив, УИ ,,Паисий Хилендарски“, 2022, 399 с. Marriage and Spousal Relations. Family Law Discussant. Collection Stoyan […]

   
 •  
 • Първи академичен форум ,,Право и закон“

  На 29 ноември 2022 г. в Ректората на Пловдивския университет се проведе дългоочакваният първи академичен форум ,,Право и закон“ за студентите от Юридическия факултет. Събитието беше една от поредицата прояви, […]

   
 •  
 • Ангел Шопов

  ПУБЛИЧНАТА РЕЧ И ЕСЕТО КАТОИЗЯВИ НА АКАДЕМИЧНИЯ ФОРУМНА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

   
 •