Posts by radoslava

 
 • Владислав Дацов

  ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЛИЦИТАЦИОННО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ ЕДНОСТРАННО ПОЕМАНЕ НА ГРАЖДАНСКОПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ. ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

   
 •  
 • Радослав Митев

  ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН. УСЛОВИЯ ЗА ИЗБИРАЕМОСТ И НЕСЪВМЕСТИМОСТ

   
 •  
 • Кузман Мартинов

  ЗАКОНОМЕРНОСТИ В РАЗВИТИЕТО НА РАЗДЕЛА „КРИМИНАЛИСТИЧЕСКА МЕТОДИКА“ И ПРИНОСЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ КРИМИНАЛИСТИ

   
 •  
 • Аделина Хаджийска

  ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ, ПРИДОБИТ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕ ЧРЕЗ СЛУЖИТЕЛ ПОД ПРИКРИТИЕ

   
 •  
 • Дарина Димитрова

  ПОНЯТИЕТО „РАБОТНА СИЛА“ КАТО ТЕРМИН В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРАВНАТА ДОКТРИНА

   
 •  
 • Георги Пенчев

  МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА ЗАЩИТА НА МИГРИРАЩИТЕ ВИДОВЕ ДИВИ ЖИВОТНИ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИТЕ МНОГОСТРАННИ ДОГОВОРИ С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
 •  
 • ПРЕГЛЕД НА ОТМИНАЛИТЕ ПРАВНИ ГОДИШНИНИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

  Гл. ас. д-р Благой Делиев Годишнина от събития 260-ГОДИШНИНА ОТ НАПИСВАНЕТО НА ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА. Преоткриването на националната идентичност е задължителната съставка, за да бъде постигнато националното и държавно единство, необходимо […]

   
 •  
 • Благой Делиев

  ПРЕГЛЕД НА ОТМИНАЛИТЕ ПРАВНИ ГОДИШНИНИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

   
 •  
 • Борислав Цеков

  ЗА ФУНДАМЕНТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН МОДЕЛ

   
 •  
 • Христо Паунов

  ЗА КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО КАТО НАУКА И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

   
 •