Posts by radoslava

 
 • Обновяване на списанието на Юридическия факултет

  Специализираното онлайн издание на Юридическия факултет Studia iuris е създадено през 2014 г. В годината, когато отбелязваме неговата 7-годишнина, както и 60-годишнината от основаването по Пловдивския университет, списанието се радва […]

   
 •  
 • Васил Петров

  ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ НА ПОЛАГАНЕТО НА КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

   
 •  
 • Стефан Радев

  ОТНОСНО ХАРАКТЕРА НА ЗАПОВЕДИТЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, С КОИТО СЕ НАЛАГАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

   
 •  
 • Красимир Мутафов

  ДАНЪЧНОТО ПРАВО В ПРАВНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
 •  
 • Поля Голева

  УВРЕЖДАНЕ НА ДРУГИ ЛИЦА ОТ СЛУЖИТЕЛ ПОД ПРИКРИТИЕ И ВЪПРОСЪТ ЗА ПРОТИВОПРАВНОСТТА ПРИ ДЕЛИКТНАТА ОТГОВОРНОСТ

   
 •  
 • Георги Пенчев

  ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
 •  
 • Петя Хаджийска

  БРЕМЕННОСТ НА ОСЪДЕНАТА ИЛИ РАЖДАНЕТО КАТО ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ И ОТЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАКАЗАНИЕТО ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”

   
 •  
 • Люба Панайотова-Чалъкова

  НЯКОИ ИМУЩЕСТВЕНИ АСПЕКТИ НА МАЙЧИНСТВОТО, УРЕДЕНИ В СЕМЕЙНОТО ПРАВО

   
 •  
 • Ангел Шопов

  ИЗМАМА ОТ МАЙКАТА, ИЗВЪРШЕНА СЛЕД РАЖДАНЕТО

   
 •  
 • Жана Колева

  КРАТКИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ОБЛИГАЦИОННОПРАВНИТЕ АСПЕКТИ НА СУРОГАТНОТО МАЙЧИНСТВО

   
 •