Последни статии

 • Владислав Дацов


  02.03.2023
  ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЛИЦИТАЦИОННО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ ЕДНОСТРАННО ПОЕМАНЕ НА ГРАЖДАНСКОПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ. ПРАВНА
 • Радослав Митев


  02.03.2023
  ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН. УСЛОВИЯ ЗА ИЗБИРАЕМОСТ И
 • Кузман Мартинов


  02.03.2023
  ЗАКОНОМЕРНОСТИ В РАЗВИТИЕТО НА РАЗДЕЛА „КРИМИНАЛИСТИЧЕСКА МЕТОДИКА“ И ПРИНОСЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ
 • Аделина Хаджийска


  02.03.2023
  ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ, ПРИДОБИТ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕ ЧРЕЗ СЛУЖИТЕЛ ПОД
 • Дарина Димитрова


  02.03.2023
  ПОНЯТИЕТО „РАБОТНА СИЛА“ КАТО ТЕРМИН В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРАВНАТА
 

STUDIA IURIS

Уважаеми читатели, добре дошли в интернет страницата на списание „Studia Iuris“ на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“!

„Studia iuris“ е специализирано юридическо онлайн списание на ЮФ на ПУ. То е създадено с решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет – Протокол № 28 от 4 февруари 2014 г.

Нашето списание е отворено за всички – идеята ни е всеки с професионални интереси в областта на правото да има възможност да сподели научните си изследвания, опита си,  практиката си, да критикува, да предлага нови разрешения, да усъвършенства законодателството и теорията. Особено бихме се радвали на студентските разработки на нашите възпитаници. Предлагаме трибуна на всички колеги, които имат допирни точки с правото: юристи, историци, филолози, педагози, икономисти.

Надяваме се да сме ви провокирали и очак­ваме вашите мнения и становища, ваши статии, предложения и препоръки. Те без съмнения ще обогатят нашето (и вече – ваше) списание.