Последни статии

 • Благой Делиев


  23.02.2024
  ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА КОНКРЕТНИЯ КОНТРОЛ ЗА
 • Петя Хаджийска-Йосифова


  23.02.2024
  ОБЩЕСТВЕНАТА ОПАСНОСТ КАТО КРИТЕРИЙ ЗА ОТГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ ОТ
 • Владислав Дацов


  23.02.2024
  ЗА БАЛАНСА МЕЖДУ АВТОНОМИЯТА НА ВОЛЯТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА ПРИ ПРАВОТО НА ЗАПАЗЕНА
 • Поля Голева


  23.02.2024
  МЯСТОТО НА ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА ПРИЧИННАТА ВРЪЗКА В ДЕЛИКТНОТО
 • Камелия Андонова


  21.12.2023
  ПРИНОСЪТ НА СТЕФАН ПАВЛОВ ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНОТО
 

STUDIA IURIS

Уважаеми читатели, добре дошли в интернет страницата на списание „Studia Iuris“ на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“!

„Studia iuris“ е специализирано юридическо онлайн списание на ЮФ на ПУ. То е създадено с решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет – Протокол № 28 от 4 февруари 2014 г.

Нашето списание е отворено за всички – идеята ни е всеки с професионални интереси в областта на правото да има възможност да сподели научните си изследвания, опита си,  практиката си, да критикува, да предлага нови разрешения, да усъвършенства законодателството и теорията. Особено бихме се радвали на студентските разработки на нашите възпитаници. Предлагаме трибуна на всички колеги, които имат допирни точки с правото: юристи, историци, филолози, педагози, икономисти.

Надяваме се да сме ви провокирали и очак­ваме вашите мнения и становища, ваши статии, предложения и препоръки. Те без съмнения ще обогатят нашето (и вече – ваше) списание.