Последни статии

 • Васил Петров


  08.02.2021
  ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ НА ПОЛАГАНЕТО НА КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИТЕ
 • Стефан Радев


  08.02.2021
  ОТНОСНО ХАРАКТЕРА НА ЗАПОВЕДИТЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, С КОИТО СЕ НАЛАГАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ
 • Красимир Мутафов


  08.02.2021
  ДАНЪЧНОТО ПРАВО В ПРАВНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА
 • Поля Голева


  08.02.2021
  УВРЕЖДАНЕ НА ДРУГИ ЛИЦА ОТ СЛУЖИТЕЛ ПОД ПРИКРИТИЕ И ВЪПРОСЪТ ЗА ПРОТИВОПРАВНОСТТА ПРИ ДЕЛИКТНАТА
 • Георги Пенчев


  08.02.2021
  ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕПУБЛИКА
 

STUDIA IURIS

Уважаеми читатели, добре дошли в интернет страницата на списание „Studia Iuris“ на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“!

„Studia iuris“ е специализирано юридическо онлайн списание на ЮФ на ПУ. То е създадено с решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет – Протокол № 28 от 4 февруари 2014 г.

Нашето списание е отворено за всички – идеята ни е всеки с професионални интереси в областта на правото да има възможност да сподели научните си изследвания, опита си,  практиката си, да критикува, да предлага нови разрешения, да усъвършенства законодателството и теорията. Особено бихме се радвали на студентските разработки на нашите възпитаници. Предлагаме трибуна на всички колеги, които имат допирни точки с правото: юристи, историци, филолози, педагози, икономисти.

Надяваме се да сме ви провокирали и очак­ваме вашите мнения и становища, ваши статии, предложения и препоръки. Те без съмнения ще обогатят нашето (и вече – ваше) списание.

 

Индексиране