Последни статии

 • Благой Делиев


  23.12.2022
  ПРЕГЛЕД НА ОТМИНАЛИТЕ ПРАВНИ ГОДИШНИНИ ПРЕЗ 2022
 • Борислав Цеков


  23.12.2022
  ЗА ФУНДАМЕНТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН
 • Христо Паунов


  23.12.2022
  ЗА КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО КАТО НАУКА И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
 • Благой Делиев


  11.11.2022
  РАЗВИТИЕ НА ПРИНЦИПА НА РАВЕНСТВО В ПРАКТИКАТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА
 • Иванка Иванова


  11.11.2022
  СРАВНИТЕЛНОКОНСТИТУЦИОНЕН ПРЕГЛЕД НА СТАТУТА НА ПРОКУРОРИТЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
 

STUDIA IURIS

Уважаеми читатели, добре дошли в интернет страницата на списание „Studia Iuris“ на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“!

„Studia iuris“ е специализирано юридическо онлайн списание на ЮФ на ПУ. То е създадено с решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет – Протокол № 28 от 4 февруари 2014 г.

Нашето списание е отворено за всички – идеята ни е всеки с професионални интереси в областта на правото да има възможност да сподели научните си изследвания, опита си,  практиката си, да критикува, да предлага нови разрешения, да усъвършенства законодателството и теорията. Особено бихме се радвали на студентските разработки на нашите възпитаници. Предлагаме трибуна на всички колеги, които имат допирни точки с правото: юристи, историци, филолози, педагози, икономисти.

Надяваме се да сме ви провокирали и очак­ваме вашите мнения и становища, ваши статии, предложения и препоръки. Те без съмнения ще обогатят нашето (и вече – ваше) списание.