Последни статии

 • Линда Бонева


  06.05.2024
  АГРЕСИВНИ ТЪРГОВСКИ
 • Лилия Пенова


  06.05.2024
  НЕЛОЯЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ ПРИ ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ. ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГЪТ
 • Силвия Топлева


  06.05.2024
  ВИДОВЕ ЗАБЛУЖДАВАЩИ ТЪРГОВСКИ
 • Симона Попова


  06.05.2024
  ГРАНИЦАТА МЕЖДУ БЛАГОРОДНАТА ЛЪЖА И ЗАБЛУЖДАВАЩАТА РЕКЛАМА КАТО ФОРМА НА НЕЛОЯЛНА ТЪРГОВСКА
 • Елена Василева


  06.05.2024
  ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ
 

STUDIA IURIS

Уважаеми читатели, добре дошли в интернет страницата на списание „Studia Iuris“ на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“!

„Studia iuris“ е специализирано юридическо онлайн списание на ЮФ на ПУ. То е създадено с решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет – Протокол № 28 от 4 февруари 2014 г.

Нашето списание е отворено за всички – идеята ни е всеки с професионални интереси в областта на правото да има възможност да сподели научните си изследвания, опита си,  практиката си, да критикува, да предлага нови разрешения, да усъвършенства законодателството и теорията. Особено бихме се радвали на студентските разработки на нашите възпитаници. Предлагаме трибуна на всички колеги, които имат допирни точки с правото: юристи, историци, филолози, педагози, икономисти.

Надяваме се да сме ви провокирали и очак­ваме вашите мнения и становища, ваши статии, предложения и препоръки. Те без съмнения ще обогатят нашето (и вече – ваше) списание.