Posts by radoslava

 
 • Ваня Митева

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ПО ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

   
 •  
 • Анита Борисова

  ПРОЯВЛЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ, ДОБРОСЪВЕСТНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   
 •  
 • Емилия Друмева

  30 ГОДИНИ КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
 •  
 • Христо Паунов

  ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАТО ГАРАНТ ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
 •  
 • Радослава Янкулова

  СРАВНИТЕЛНОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ИНСТИТУТА НА КОНСТИТУЦИОННАТА ЖАЛБА В КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕБАТ

   
 •  
 • Десислава Стоянкова

  ОБЩЕСТВЕНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТОРИ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
 •  
 • Благой Делиев

  СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА

   
 •  
 • Николай Драганов

  30 ГОДИНИ КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

   
 •  
 • Николита Вълева

  30 ГОДИНИ КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

   
 •  
 • Радослав Смаилов

  30 ГОДИНИ КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

   
 •