Posts by radoslava

 
 • Симона Сивкина

  РАЗУМНИЯТ СРОК В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС –СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЪЛГАРСКОТОЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА С ЕВРОПЕЙСКИТЕСТАНДАРТИ И ЕКПЧОС

   
 •  
 • Васил Илиев

  ПРАВНОТО ЗНАЧЕНИЕ НАЕЛЕКТРОННИТЕ ФИШОВЕ И АКТУАЛНИТЕПРОБЛЕМИ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКАТА

   
 •  
 • Антоний Гатов

  УПРАЖНЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН СЪДЕБЕН КОНТРОЛВЪРХУ ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ КАТОПРЕДПОСТАВКА ЗА НЕЙНАТА ВАЛИДНОСТ

   
 •  
 • Иван Кърчев

  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО КАТО ПРАВНОПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ИЗБОРНАТААДМИНИСТРАЦИЯ

   
 •  
 • Радослав Митев

  РАЗВИТИЕ НААДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТОУСТРОЙСТВО В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО

   
 •  
 • Екатерина Роглекова

  ПОСРЕДНИЧЕСТВО КЪМ ПОДКУП

   
 •  
 • Кристина Крислова

  АНГЛИЙСКИЯТ ЕЗИК В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТОНА ЕС. ОСОБЕНОСТИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКАНА СТРУКТУРАТА НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ АКТОВЕНА СЪЮЗА

   
 •  
 • Мария Кьосева

  БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛAВНА ЦЪРКВА –БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕНА ЧАСТНОТО ПРАВО

   
 •  
 • Десислава Кузманова

  ОСОБЕНОСТИ НА СЪБИРАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО И НЕГОВИТЕ ДЯЛОВЕ КАТО ОБЕКТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

   
 •  
 • Владислав Дацов

  РАЗВИТИЕ НА ПОЛИЦИТАЦИЯТА ОТ ДРЕВЕН РИМ ДО НАШИ ДНИ

   
 •