Posts by stenli

 
 • Даниела Стоянова

  СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА И ДРУГИ ПРЕСТЪПНИ СЪСТАВИ

   
 •  
 • Мариана Митова

  ДЕТЕТО В КОНФЛИКТ СЪС ЗАКОНА – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ ИЛИ СЪД?

   
 •  
 • Веселин Тодоров

  ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНА ТАКСА

   
 •  
 • Георги Пенчев

  ПОЛЕЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИЯ РЕЖИМ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ

   
 •  
 • Слайд

   
 •  
 • Втори семестър на СЮНА

  На 31.10. и 01.11.2014 г. в Учебно-творческа база на ПУ „Паисий Хилендраски“ – Пампорово за втори пореден път се проведе „Студентска юридическа научна академия“ (СЮНА) по програма на Юридическия факултет. […]

   
 •  
 • Нова книга за семейните отношения и представянето ѝ

  1. Книгата „Семейните отношения в променящия се свят“   Както личи от подзаглавието на книгата „Правни, икономически и социологически измерения“, издание на „Сиби“, подходът ѝ е съвършено нов за българския […]

   
 •  
 • 135 години български конституционализъм

  Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организира /на 10 април 2014 г./ научен семинар под мотото „135 години български конституционализъм“. Събитието бе посветено на 135-та годишнина от приемането на […]

   
 •