На 31.10. и 01.11.2014 г. в Учебно-творческа база на ПУ „Паисий Хилендраски“ – Пампорово за втори пореден път се проведе „Студентска юридическа научна академия“ (СЮНА) по програма на Юридическия факултет. Академията има за цел да стимулира научното творчество сред студентите и да насърчава техния интелектуален потенциал на ниво над обикновената аудиторна заетост. Едновременно с това в нейните рамки се развива съвместна дейност на студенти, преподаватели и практици. Това води до споделяне на опит, до взаимно обогатяване на всички участници със свежи научни идеи или нов поглед към традиционни правни проблеми. През първия ден от академията се проведе кръг по допускане на кандидатите до финал. На този етап всеки от участниците трябваше да направи кратко изложение на своята тема в рамките на 10-ина минути. После гостите от публиката и журито отправиха въпроси към участниците, като част от въпросите преминаха в интересна правна дискусия. Журито през първия ден след съвещание излъчи допуснатите студенти, които да се състезават през втория ден за първите три места.  На 1 ноември в 9 часа, започна състезателната част от Студентската юридическа научна академия. Студентите имаха възможност да презентират отново своите теми. По регламента тримата трябваше да се запознаят взаимно с темите и да си задават въпроси един към друг, като защитават темата и идеите си. Заинтригувана и провокирана от състезателния дух на участниците, аудиторията зададе много въпроси и на тримата, на които студентите отговориха аргументирано и точно. Журито даде полезни препоръки и насоки на всеки от участниците, как да подобри и развие своята тема. Такива препоръки дадоха и присъстващите преподаватели и практици, които с опита си подпомогнаха студентите да развиват умението си в презентиране и защита на научни разработки по правни въпроси. Бяха изрично изброени критерии за оценяване на студентските разработки. На първо място степента на овладяване на материята в съответната правна област, както и умението тя да бъде излагана логически подредено. На второ място – способност да се използва коректно понятиен и терминологичен апарат, както и умението да се оценяват, аргументират и защитават тези. На трето място – наличие на принос в излаганите тези.  На трето място беше награден студента Ивайло Василев за статията „За приложимостта на погасителната давност към договора за банков кредит“, второто място зае студентката София Козарева за статията си „Права на кредитора при неизпълнение на парично задължение според промените в Търговския закон“. Победител в научното състезание е студентът Веселин Козарев за статията „Наказателно обезщетение /PUNITIVE DAMAGES/. Академията приключи с тържествено награждаване, на което, в замяна на положените усилия, кандидатите получиха награди – изключително полезна правна литература, предоставена от издателство „Сиби“. Големият интерес към подарените книги беше породен и от факта, че част от тях бяха на преподаватели от ЮФ. Журито през първият ден на допустимост беше в състав от: от проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, доц. д-р Люба Панайотова. През втория състезателен ден журито беше в разширен 5-членен състав, като към него се присъединиха представители на практиката, а именно прокурор д-р Петко Минев и прокурор и докторант в ЮФ Владимир Вълев. Извън наградите в състезанието студентите бяха поощрени и с възможността да се публикуват научните им разработки  в електронното списание на Юридическия факултет на Пловдивския университет STUDIA IURIS. Гаранция за качеството на статиите е и нововъдената първа фаза на Академията – обучение в методология на научната разработка. След сериозната част, участниците присъстваха на емоционално закриване с изпълнение на родопска гайда от студента-участник Веселин Козарев, влязъл в книгата на Гинес. Студентската юридическа научна академия доказва във времето, че е една от най-удачните форми за среща на опита с младите идеи, за насочване на търсещите и можещите към бъдеща научна кариера, за отваряне на вратите на научното пространство към онези, които носят обновление. В същото време тя има и своята коригираща и насочваща роля за студентите и като цяло носи стимулиращия дух на научното взаимодействие.