Posts by radoslava

 
 • Мария Пиа Бакари

  ЗА ЗАЩИТАТА НА PARTUS В РИМСКОТО ПРАВО: ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПИ

   
 •  
 • Георги Пенчев

  ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЕКОЛОГИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

   
 •  
 • Поля Голева

  НОВАЦИЯ, ПОДНОВЯВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

   
 •  
 • Елисавета Паунова

  АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТНОСНО ДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВРЕМЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ

   
 •