БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛAВНА ЦЪРКВА –
БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
НА ЧАСТНОТО ПРАВО