ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАТО ГАРАНТ ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ