Статии

 
 • Мария Симеонова

  НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ В НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВАТА НА ОБВИНЯЕМИТЕ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

   
 •  
 • Радослава Янкулова

  ИЗБИРАТЕЛНАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ И ПСИХИЧНО ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ В КОНТЕКСТА НА ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

   
 •  
 • Велина Тодорова

  ПОСТАВЯНЕ НА РОДИТЕЛ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕТЕТО

   
 •  
 • Радослава Янкулова

  ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЯК ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

   
 •  
 • Ангел Шопов

  ПУБЛИЧНАТА РЕЧ И ЕСЕТО КАТОИЗЯВИ НА АКАДЕМИЧНИЯ ФОРУМНА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

   
 •  
 • Александър Димитров

  ПРЕДВИДИМО ЗАКОНОТВОРЕНЕ ad hoc

   
 •  
 • Антония Илиева, Христо Милчев

  МЕДИЦИНСКИ, ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИПРОБЛЕМИ НА СПЕШНАТА ПОМОЩВ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТАНА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

   
 •  
 • Аделина Хаджийска, Благой Делиев

  ПО НЯКОИ ВЪПРОСИНА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ ИМУНИТЕТ

   
 •  
 • Поля Голева

  САМОУБИЙСТВО, ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ И ДОМАШНО НАСИЛИЕ

   
 •  
 • Владислав Дацов

  ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЛИЦИТАЦИОННО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ ЕДНОСТРАННО ПОЕМАНЕ НА ГРАЖДАНСКОПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ. ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

   
 •