Статии

 
 • Вероника Узунова

  ПОНЯТИЕ ЗА ДАНЪЧНА АМНИСТИЯ – ПРАВНА ПРИРОДА

   
 •  
 • Георги Тушлеков

  ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПРИ ПРОМЯНА ВЪВ ФОРМАТА НА СЪУЧАСТИЕ

   
 •  
 • Поля Голева

  СВОБОДАТА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ПО СЛУЧАЙ СМЪРТ И ПРАВОТО НА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЗАПАЗЕНА ЧАСТ В СВЕТЛИНАТА НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО (Нови моменти в чуждестранните законодателства и теория)

   
 •  
 • Георги Пенчев

  ЕКОЛОГОПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
 •  
 • Деница Петрова, Станислава Михайлова

  ЗАЩИТА НА СВИДЕТЕЛИТЕ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФОРМИ

   
 •  
 • Габриела Райнова

  ЧАСТИЧНОТО ЦЕДИРАНЕ НА ВЗЕМАНЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕПРАВОМЕРНО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ?

   
 •  
 • Антоний Гатов

  ХАРАКТЕРИСТИКА НА 72-ЧАСОВОТО ПРОКУРОРСКО ЗАДЪРЖАНЕ ПО НПК. СЪОТВЕТСТВИЕ С КЗПЧОС

   
 •  
 • Тодор Рогошев, Франческо Ночев

  МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА КОРЕННИТЕ И ПЛЕМЕННИТЕ НАРОДИ

   
 •  
 • Васил Петров

  ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ НА ПОЛАГАНЕТО НА КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

   
 •  
 • Стефан Радев

  ОТНОСНО ХАРАКТЕРА НА ЗАПОВЕДИТЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, С КОИТО СЕ НАЛАГАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

   
 •