Статии

 
 • Линда Бонева

  АГРЕСИВНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ

   
 •  
 • Лилия Пенова

  НЕЛОЯЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ ПРИ ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ. ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГЪТ – ОГНИЩЕ ЗА НЕЛОЯЛНИТЕ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ

   
 •  
 • Силвия Топлева

  ВИДОВЕ ЗАБЛУЖДАВАЩИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ

   
 •  
 • Симона Попова

  ГРАНИЦАТА МЕЖДУ БЛАГОРОДНАТА ЛЪЖА И ЗАБЛУЖДАВАЩАТА РЕКЛАМА КАТО ФОРМА НА НЕЛОЯЛНА ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА

   
 •  
 • Елена Василева

  ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

   
 •  
 • Ирина Христева

  ВИДОВЕ ЛОЯЛНА ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА

   
 •  
 • Елизабет Паришева

  ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ

   
 •  
 • Ангел Шопов

  ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ЕСЕТА ПО ПОТРЕБИТЕЛСКО ПРАВО (Уводни думи)

   
 •  
 • Миглена Богданова

  МИЛИТАРИЗАЦИЯТА НА КОСМОСА – ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ И АСПЕКТИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ

   
 •  
 • Габриела Иванова

  ОТКАЗЪТ ОТ НАСЛЕДСТВО ОТ МАЛОЛЕТЕН НАСЛЕДНИК

   
 •