Статии

 
 • Екатерина Роглекова

  ПОСРЕДНИЧЕСТВО КЪМ ПОДКУП

   
 •  
 • Кристина Крислова

  АНГЛИЙСКИЯТ ЕЗИК В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТОНА ЕС. ОСОБЕНОСТИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКАНА СТРУКТУРАТА НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ АКТОВЕНА СЪЮЗА

   
 •  
 • Мария Кьосева

  БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛAВНА ЦЪРКВА –БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕНА ЧАСТНОТО ПРАВО

   
 •  
 • Десислава Кузманова

  ОСОБЕНОСТИ НА СЪБИРАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО И НЕГОВИТЕ ДЯЛОВЕ КАТО ОБЕКТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

   
 •  
 • Владислав Дацов

  РАЗВИТИЕ НА ПОЛИЦИТАЦИЯТА ОТ ДРЕВЕН РИМ ДО НАШИ ДНИ

   
 •  
 • Чавдар Грошев, Димитър Попов

  АСПЕКТИ В РАЗСЛЕДВАНЕТО ЧРЕЗ СЛУЖИТЕЛ ПОД ПРИКРИТИЕ

   
 •  
 • Велина Тодорова

  ПРОМЕНИТЕ В СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС ОТ 2020 Г. МЕЖДУ ИСТИНАТА ЗА ПРОИЗХОДА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕТЕТО

   
 •  
 • Поля Голева

  ПРИЛОЖИМОСТТА НА ЧЛ. 114, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ ПРИ ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ

   
 •  
 • Георги Пенчев

  МЕЖДУНАРОДНОПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИТЕ МНОГОСТРАННИ ДОГОВОРИ С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
 •  
 • Ваня Митева

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ПО ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

   
 •