Статии

 
 • Габриел Русев

  КОИ СА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСУАЛНИ НАРУШЕНИЯ, НАЛАГАЩИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛОТО В ХОДА НА ДОСЪДЕБНАТА ФАЗА

   
 •  
 • Васил Илиев

  ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 1947 Г. КОМЕНТАР И ПРАВЕН АНАЛИЗ

   
 •  
 • Тервел Георгиев

  ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ. 249, АЛ. 2 НПК И СРОКЪТ ПО ЧЛ. 63, АЛ. 4

   
 •  
 • Георги Пенчев

  ПРАВНА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ ПО ВТОРИЧНОТО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

   
 •  
 • Борислав Цеков

  ПО ВЪПРОСА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНОТО УПРАВЛЕНИЕ КАТО ГАРАНТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

   
 •  
 • Благой Делиев

  ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА КОНКРЕТНИЯ КОНТРОЛ ЗА КОНСТИТУЦИОННОСТ

   
 •  
 • Петя Хаджийска-Йосифова

  ОБЩЕСТВЕНАТА ОПАСНОСТ КАТО КРИТЕРИЙ ЗА ОТГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

   
 •  
 • Владислав Дацов

  ЗА БАЛАНСА МЕЖДУ АВТОНОМИЯТА НА ВОЛЯТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА ПРИ ПРАВОТО НА ЗАПАЗЕНА ЧАСТ

   
 •  
 • Поля Голева

  МЯСТОТО НА ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА ПРИЧИННАТА ВРЪЗКА В ДЕЛИКТНОТО ПРАВО

   
 •  
 • Камелия Андонова

  ПРИНОСЪТ НА СТЕФАН ПАВЛОВ ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНОТО ПРАВО

   
 •