МИЛИТАРИЗАЦИЯТА НА КОСМОСА – ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ И АСПЕКТИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ