НЕЛОЯЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ ПРИ ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ. ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГЪТ – ОГНИЩЕ ЗА НЕЛОЯЛНИТЕ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ