докт. Теодор Пещерски

Юридически факултет на Пловдивския университет

На 14 и 15 декември 2023 г. в Барселона, Испания, се проведе VI-то издание на Международния конгрес по римско административно, данъчно и екологично право, ръководен от  проф. д-р Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, един от най-видните съвременни романисти, ръководител на Катедрата по римско право в Автономния университет на Мадрид, академик на Кралската академия по юриспруденция и законодателство на Испания и доктор хонорис кауза на ПУ „Паисий Хилендарски“ от 2013 г. Конгресът се организира от екипа на проф. д-р Еухения Ортуньо Перес, преподавател в Катедрата по римско право в Университета на Барселона и е част от изследователски проект, предоставен от Министерството на науката и иновациите на испанското правителство.

Основни акценти от дискусиите на конгреса бяха посветени на различните акции и интердикти, предоставяни от претора на всеки римски гражданин. Чрез тези способи се целяло защита на обществените интереси и блага, когато са извършени различни публични или частни деликти като например изграждане на постройки, които вредят на околната среда или други подобни дейности, които могат да причинят смущения или влошаване на обществените места, злоупотреба с обществените ресурси, нарушения на обществения морал и др. В конгреса взеха участие множество испански и чуждестранни колеги юристи, различни професионални юридически организации от област Каталуния, представители на Кралската академия по юриспруденция и законодателство на Испания, на Академията по право и законодателство на Каталуния, на Кралската академия по история (Мадрид), на Кралската академия на докторите на Испания и др. С докладите на множеството изследователи се продължи тенденцията към  разрастване и обогатяване на тематиката на конгресите.

Основен принос за провеждането, както на настоящия, така и на предходните, конгреси е дело на международно признатия и уважаван акад. проф. д-р де Бухан. Поради тази причина, както и по повод 40-ата годишнина от присъединяването му към Катедрата по римско право в Университета на Кадис, в рамките на конгреса заслужено се проведе и специална церемония по отдаване на почит към професора и неговия принос в развитието на академизма в Кралство Испания.

На колегата, който е приятел и почетен доктор на Пловдивския университет, ръководството на Юридическия факултет изпрати поздравителен адрес. В него от името на  академичния състав на Факултета се изразява благодарност и признателност за дългогодишното сътрудничество и подкрепа, както и най-добри пожелания.

Да пожелаем и ние здраве, бодрост и вдъхновение на акад. проф. д-р де Бухан! Нека сътрудничеството между Пловдивския университет и институциите, в които работи той и неговите последователи, се задълбочават!