ЗА БАЛАНСА МЕЖДУ АВТОНОМИЯТА НА ВОЛЯТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА ПРИ ПРАВОТО НА ЗАПАЗЕНА ЧАСТ