ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА КОНКРЕТНИЯ КОНТРОЛ ЗА КОНСТИТУЦИОННОСТ