НЕДОПУСТИМОTO СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ – ПОНЯТИЕ И ПРЕДПОСТАВКИ