МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МОРСКОТО БИОРАЗНООБРАЗИЕ В КОНТЕКСТА НА СВОБОДАТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА МОРСКА ТЪРГОВИЯ