На 27-ми октомври тази година в Ректората на Пловдивския университет се проведе международно научно събитие на тема ,,Европа и правото на мира и войната“. Организаторите, екип от Юридическия факултет, посвещават провеждането му на Деня на народните будители, както и на 440 години от рождението на бащата на международното право, поета, юриста, теолога и философа Хуго Гроций. Събитието се проведе със съдействието на Факултетния студентски съвет към ЮФ и на Адвокатска колегия – Пловдив.

Официалната пленарна част започна с кратки приветствия. От името на ректорското ръководство думата взе зам.-ректорът на ПУ проф. д-р Невена Милева, последваха приветствия от декана на ЮФ доц. д-р Даниела Дончева и от Адвокатска колегия – Пловдив, представено от адв. Росица Драгинова.

Последва кратко въведение, посветено на живота и делото на Гроций – той основава школата на естественото право, като оставя ценни изследвания в областта на международните отношения и правото на войната и мира. В своя труд De iure belli ac pacis, написан през 1625 година, Гроций подчертава важността на правното регулиране на войната с цел запазване на мира. Книгата продължава да бъде източник на вдъхновение за изследователите по право, история, философия, международни отношения и други науки. Неслучайно нееднократно тя беше споменавана в следващата, същинска научна част на колоквиума. Участниците в тази част от форума, проведен хибридно (онлайн и офлайн), бяха разделени в два панела, условно обхващащи два периода[1].

Първият панел обхваща идеите за мира и войната, лансирани от Античността до времето на Гроций. Акцентира се на идеите, формулирани в Древен Рим и по-късно от християнството. Модератори на този панел бяха проф. д.ю.н. Малина Новкиришка и доц. д-р Ангел Шопов. Докладчици бяха главно учени от Италия, Полша и Испания, както и домакините от България.

Вторият панел обхваща времето на Гроций до наши дни и съдържа повече доклади на разнообразна тематика (от Ньойския договор през Втората световна война до съвременните измерения на кризите и конфликтите). Модератор на този панел беше проф. д.ю.н. Надя Бояджиева. На него се изявиха множество колеги от България, Австрия, Украйна, Полша, Словения и Швейцария.

Над 30 участници в колоквиума от общо осем държави обсъдиха и разгледаха в 29 доклада главно ролята на правото, поставена в историческата или съвременна перспектива между мира и войната. Не липсваха и интердисциплинарните гледни точки на специалисти по история, теология, философия, политология, национална сигурност, международни отношения и решаване на конфликти. Този разнообразен състав от участници позволи на събитието да бъде платформа за обмен на знания и идеи между учени от различни поколения, култури и правни традиции. Не остана без внимание студентското и докторантско научно творчество. Докладите от колоквиума ще бъдат публикувани в научно рецензирано и реферирано издание през пролетта на 2024 г.

За съжаление, близо четири века след Гроций, неговата концепция за societas humana (общество на хората) е все още застрашена от военни конфликти в различни точки на света. Независимо от пропагандата, факт е, че това са войни, които най-малкото  предизвикват икономическа разруха и причиняват човешки трагедии, предопределяйки съдбата за десетилетия напред на цели народи и големи географски райони. След множество позовавания на мислите на Гроций се потвърди изводът, че дори войната понякога да изглежда неизбежна, мирът все пак тържествува. Надяваме се из различните конфликтни точки по света мирът да стане реалност в съвсем близко бъдеще!

Ас. Тодор Рогошев


[1] Вж. програма и резюмета от колоквиума на https://law.uni-plovdiv.bg/bg/2023-години-календар-на-събитията/