Сборникът е научно рецензирано издание, посветено на 30 годишнината от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет, отбелязана с множество събития през цялата 2022 година. Ключово от тях е едноименната на сборника международна научна конференция.

Докладите от конференцията са близо 80, като са традиционно разпределени в шест панела (един пленарен и пет тематични, следващи традиционните деления в правните изследвания). Публикациите са на български и английски език, с обем около 1000 страници, поместени в два тома. Авторите са освен от България и от още седем държави (Великобритания, Швейцария, Италия, Албания, Полша, Република Северна Македония и Армения).