МЕДИЦИНСКИ, ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ
ПРОБЛЕМИ НА СПЕШНАТА ПОМОЩ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА
НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19