ПУБЛИЧНАТА РЕЧ И ЕСЕТО КАТО
ИЗЯВИ НА АКАДЕМИЧНИЯ ФОРУМ
НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ