ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЛИЦИТАЦИОННО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ ЕДНОСТРАННО ПОЕМАНЕ НА ГРАЖДАНСКОПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ. ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА