ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ, ПРИДОБИТ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕ ЧРЕЗ СЛУЖИТЕЛ ПОД ПРИКРИТИЕ