КРИТИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ ФИНАНСИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ