ПРОКУРАТУРАТА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА
КОНСТИТУЦИОННИТЕ ДЕБАТИ ПРЕЗ 1991 ГОДИНА