РАЗВИТИЕ НА ПРИНЦИПА НА РАВЕНСТВО В ПРАКТИКАТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ