РАЗУМНИЯТ СРОК В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС –
СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЪЛГАРСКОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА С ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СТАНДАРТИ И ЕКПЧОС