РАЗВИТИЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО
УСТРОЙСТВО В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО