АНГЛИЙСКИЯТ ЕЗИК В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
НА ЕС. ОСОБЕНОСТИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА
НА СТРУКТУРАТА НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ АКТОВЕ
НА СЪЮЗА