ОБЩЕСТВЕНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТОРИ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ