ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ПО ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ