СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА