СВОБОДАТА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ПО СЛУЧАЙ СМЪРТ И ПРАВОТО НА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЗАПАЗЕНА ЧАСТ В СВЕТЛИНАТА НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО (Нови моменти в чуждестранните законодателства и теория)