ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБВИНЕНИЕТО В СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПРИ ПРОМЯНА ВЪВ ФОРМАТА НА СЪУЧАСТИЕ