ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ НА ПОЛАГАНЕТО НА КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ