БРЕМЕННОСТ НА ОСЪДЕНАТА ИЛИ РАЖДАНЕТО КАТО ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ И ОТЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАКАЗАНИЕТО ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”