ЗА ЗАЩИТАТА НА PARTUS В РИМСКОТО ПРАВО: ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПИ