НЯКОИ ИМУЩЕСТВЕНИ АСПЕКТИ НА МАЙЧИНСТВОТО, УРЕДЕНИ В СЕМЕЙНОТО ПРАВО