Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организира /на 10 април 2014 г./ научен семинар под мотото „135 години български конституционализъм“. Събитието бе посветено на 135-та годишнина от приемането на Търновската конституция и 16 април – Ден на Конституцията и професионален празник на юриста. Във форума с научни съобщения участваха преподаватели от Юридическия факултет, докторанти във  факултета, както и много студенти, изучаващи специалност „Право“ в университета.

Семинарът бе открит от Ректора на ПУ проф. д-р Запрян Козлуджов, който приветства участниците и изрази задоволството си от провеждането на подобни събития в Пловдивския университет. Проф. д-р Емилия Друмева – дългогодишен преподавател по Конституционно право в ЮФ, произнесе „Laudatio за Конституцията“.

Темите, които обсъждаха участниците бяха разнообразни и засягаха различни въпроси, свързани с конституционното развитие на България. Голяма част от научните съобщения бяха свързани със сравняване редица държавни органи според правната им уредба по Търновската конституция и сега действащата конституция на Република България. Бяха разисквани и теми, касаещи предизвикателствата пред конституционализма предвид динамиката на обществено-политическия живот.

Участниците в събитието получиха специални сертификати за участието си в този научен форум, както и сборници – издания на Юридическия факултет.

Целият семинар бе заснет на видео, а на 16 април 2014 г. записът от събитието беше  качен в мрежата за видеосподеляне You tube – като по този иновативен и модерен начин Юридическият факултет отбеляза Денят на Конституцията.

В Първия брой на списание „Studia Iuris“ публикуваме научните съобщения на част от участниците в това събитие.