Брой № 2ноември 2014 г.

 

 

 

 

РИМСКО ПРАВО

 

РИМСКОПРАВНИ АСПЕКТИ НА ИМУЩЕСТВЕНИЯ СТАТУС НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Малина Новкиришка

 

 

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

 

Христо Паунов

 

ПРЕГЛЕД НА УРЕДБАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ В КОНСТИТУЦИИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Наташа Ценева

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

ЛИПСАТА НА СУСПЕНЗИВЕН ЕФЕКТ НА ЖАЛБАТА И ПРОТЕСТА СРЕЩУ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Боян Георгиев

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОЛБА ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО СРЕЩУ СОБСТВЕН ГРАЖДАНИН

Антон Гиргинов

 

ПРАВАТА НА ПОСТРАДАЛИЯ В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Васил Петров

 

 

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

 

СОБСТВЕНОСТТА – ИСТОРИЧЕСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ

Люба Панайотова

 

Евгени Христов
 
 

 

ТРУДОВО ПРАВО

 

ТЕЖКО НАРУШЕНИЕ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА

Теодора Филипова

 

СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПОГЛЕД КЪМ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ - ПОЛЗВАТЕЛ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

Ярослава Генова

 

 

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 

РАЗСЪЖДЕНИЯ ЗА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНОТО ПУБЛИЧНО ПРАВО И ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ирена Илиева

 

 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (1993 – 2014 г.)

Георги Пенчев

 

 

СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО

 

СИСТЕМА НА КОЛЕКТИВНА СИГУРНОСТ И САНКЦИИТЕ СЪГЛАСНО УСТАВА НА ООН. РЕГИОНАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТ – АРАБСКА ЛИГА, АФРИКАНСКИ СЪЮЗ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА АМЕРИКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ.

Силвия Стоянова