„Studia Iuris“ е специализирано юридическо онлайн издание на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. То е създадено с решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет – Протокол № 28 от 4 февруари 2014 г.

От 2018 г. списание Studia Iuris и всички негови статии са включени в каталога на електронната библиотека C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library) на адрес в интернет: www.ceeol.com – вижте ТУК

В списанието намират поле за изява вече известни в областта на правото автори, представители на магистратурата и адвокатурата, както и млади юристи и студенти, които ще представят свои становища и изследвания по проблеми в кръга на техните професионални и научни интереси. Статиите се публикуват след анонимно рецензиране.

В „Studia Iuris“ ще се предлагат различни рубрики, където всеки може да намери своето място – статии, дискусии, чуждестранен опит, усъвършенстване на законодателството, млади автори и т.н. Списанието е трибуна на всички, които имат допирни точки с правото: юристи, историци, филолози, педагози, икономисти, информатици.

Списанието е предназначено за широк кръг читатели – научни работници, практикуващи юристи, студенти. То може да представлява интерес и за всички, които се интересуват от правото и свързаните с него научни направления. Списанието създава дискусионна среда за обмен на научни идеи и резултати от научни изследвания с важност, значимост и полезност в областта на правото.