Статии

 
 • Георги Пенчев

  ЕКОЛОГОПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
 •  
 • Деница Петрова, Станислава Михайлова

  ЗАЩИТА НА СВИДЕТЕЛИТЕ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФОРМИ

   
 •  
 • Габриела Райнова

  ЧАСТИЧНОТО ЦЕДИРАНЕ НА ВЗЕМАНЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕПРАВОМЕРНО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ?

   
 •  
 • Антоний Гатов

  ХАРАКТЕРИСТИКА НА 72-ЧАСОВОТО ПРОКУРОРСКО ЗАДЪРЖАНЕ ПО НПК. СЪОТВЕТСТВИЕ С КЗПЧОС

   
 •  
 • Тодор Рогошев, Франческо Ночев

  МЕЖДУНАРОДНОПРАВНА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА КОРЕННИТЕ И ПЛЕМЕННИТЕ НАРОДИ

   
 •  
 • Васил Петров

  ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ НА ПОЛАГАНЕТО НА КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

   
 •  
 • Стефан Радев

  ОТНОСНО ХАРАКТЕРА НА ЗАПОВЕДИТЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, С КОИТО СЕ НАЛАГАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

   
 •  
 • Красимир Мутафов

  ДАНЪЧНОТО ПРАВО В ПРАВНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
 •  
 • Поля Голева

  УВРЕЖДАНЕ НА ДРУГИ ЛИЦА ОТ СЛУЖИТЕЛ ПОД ПРИКРИТИЕ И ВЪПРОСЪТ ЗА ПРОТИВОПРАВНОСТТА ПРИ ДЕЛИКТНАТА ОТГОВОРНОСТ

   
 •  
 • Георги Пенчев

  ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
 •