Статии

 
 • Поля Голева

  УВРЕЖДАНЕ НА ДРУГИ ЛИЦА ОТ СЛУЖИТЕЛ ПОД ПРИКРИТИЕ И ВЪПРОСЪТ ЗА ПРОТИВОПРАВНОСТТА ПРИ ДЕЛИКТНАТА ОТГОВОРНОСТ

   
 •  
 • Георги Пенчев

  ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
 •  
 • Петя Хаджийска

  БРЕМЕННОСТ НА ОСЪДЕНАТА ИЛИ РАЖДАНЕТО КАТО ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ И ОТЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАКАЗАНИЕТО ,,ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”

   
 •  
 • Люба Панайотова-Чалъкова

  НЯКОИ ИМУЩЕСТВЕНИ АСПЕКТИ НА МАЙЧИНСТВОТО, УРЕДЕНИ В СЕМЕЙНОТО ПРАВО

   
 •  
 • Ангел Шопов

  ИЗМАМА ОТ МАЙКАТА, ИЗВЪРШЕНА СЛЕД РАЖДАНЕТО

   
 •  
 • Жана Колева

  КРАТКИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ОБЛИГАЦИОННОПРАВНИТЕ АСПЕКТИ НА СУРОГАТНОТО МАЙЧИНСТВО

   
 •  
 • Mirjana Ristovska

  THE (D)EVOLUTION OF THE MOTHERHOOD IN 21ST CENTURY: THE LEGAL ASPECTS OF SURROGACY IN THE NORTH MACEDONIAN LAW

   
 •  
 • Анна Чолакова

  СУРОГАТНОТО МАЙЧИНСТВО – НЯКОИ ЕТИЧНИ И ЕТИКО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ

   
 •  
 • Йорданка Николова

  СУРОГАТНОТО МАЙЧИНСТВО КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА

   
 •  
 • Флоранс Гершанок, Жан-Батист Бонар

  МАЙКИТЕ И МАЙЧИНСТВОТО В ДРЕВНА ГЪРЦИЯ (ИСТОРИОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ И НАСОКИ ЗА РАЗМИСЪЛ)

   
 •