ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 1947 Г. КОМЕНТАР И ПРАВЕН АНАЛИЗ