ИЗБОР НА КМЕТ НА РАЙОН. УСЛОВИЯ ЗА ИЗБИРАЕМОСТ И НЕСЪВМЕСТИМОСТ