МАЙЧИНСТВОТО – МЕЖДУ ПРИРОДАТА, ПРАВОТО И ДЪЛГА КЪМ ОБЩЕСТВОТО