ТЕМПОРАЛНО ДЕЙСТВИЕ НА РЕШЕНИЯТА
НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД СПРЯМО ВИСЯЩИ
СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА